Herken je je in deze situatie?

Een goed renderende machinefabriek had vanuit groei een liquiditeitsbehoefte, de crediteuren gaven aan dat er nu wel echt betaald moest worden. Kortom er was geld nodig. De ondernemer nam contact op met Frame.frl.

We planden een kennismakingsgesprek. Ik heb het bedrijf bekeken en we hebben gesproken over het toekomstperspectief, kansen en risico’s en de cijfers. Na een analyse heb ik meer duidelijkheid gekregen over het bedrag dat nodig was en de onderbouwing hiervan.

Banken zijn over het algemeen het meest voordelig qua (rente)tarieven, maar financieren gemiddeld genomen steeds minder dan in het verleden gebruikelijk was vanuit veiligheidsperspectief en risicoanalyse. Specialistische financiers kijken meer naar specifieke objecten en casussen waardoor er soms toch nog meer mogelijk is.

Frame.frl ging hiervoor in gesprek met de bestaande financier alsmede nieuwe partijen om te komen tot de beste constructie voor deze ondernemer.

Uiteindelijk heeft dat er in deze situatie toe geleid dat de huidige financier bestaande tarieven heeft aangepast. Zij heeft een beter beeld gekregen van de onderneming waardoor zij risico’s beter kon inschatten. De bank financierde het pand en het werkkapitaal. Een specialistische partij heeft de aanschaf van een aantal nieuwe machines gefinancierd.

Deze herfinanciering heeft er uiteindelijk toe geleid dat de ondernemer meer liquiditeit voorhanden kreeg, met daarbij een langere looptijd van de financiering tegen lagere tarieven. Het beschreven proces heeft ongeveer twee maanden geduurd.

Wil jij weten wat Frame.frl voor jouw bedrijf kan betekenen, neem dan contact met mij op.

@ nathan@frame.frl – www.frame.frl – 06 309 27 609