11 april 2018

Tarieven

Maatwerk
De dienstverlening die ik lever, is maatwerk. De tarieven voor mijn dienstverlening zijn per bedrijf en situatie afhankelijk. De manier van tariferen sluit ik graag aan bij uw wensen.

Indicatieve tarieven

Abonnement
Vanuit het bespreken van uw plannen, uitdagingen komen we samen tot de conclusies vanuit uw wensen en mijn expertise. Hiervoor zijn wederzijds vertrouwen en commitment nodig. Daarom ga ik graag duurzame relaties aan op basis van een abonnementsstructuur (met een minimale looptijd van 12 maanden). Dit kan met bedragen vanaf EUR 250,00 per maand (excl. BTW), al dan niet in combinatie met een succes fee voor het tot stand laten komen van financieringen. Het tarief hangt grotendeels af van de omvang van het bedrijf, uw wensen van wat er binnen het abonnement valt qua werkzaamheden. In het abonnement zit een check op de juridische structuur en bijbehorende stukken, check op de jaarcijfers c.q. winstgevendheid van het bedrijf.

Vaste prijzen/succesfee
Bij financieringstrajecten werk ik met vooraf vastgestelde tarieven. Indien u liever niet vastzit aan een bedrag maar de vergoeding afhankelijk wilt laten zijn van het daadwerkelijk tot stand komen van de benodigde financiering, kunnen we een succesfee overeenkomen.

Uurtarief
Indien de samenwerking wordt aangegaan op basis van een uurtarief, bedraagt deze EUR 150,00 (excl. BTW).

Vrijblijvend oriƫnterend gesprek
Samenwerking begint altijd met een vrijblijvend oriƫnterend gesprek waarin we onderzoeken of ik u van dienst kan zijn.