11 april 2018

Tarieven

Maatwerk
De dienstverlening die ik lever, is maatwerk. De tarieven voor mijn dienstverlening zijn per bedrijf en situatie afhankelijk. De manier van tariferen sluit ik graag aan bij jouw wensen. Hierbij streef ik naar langdurige samenwerking. 

Indicatieve tarieven

Traject
Strategisch advies begint vanuit een vooraf bepaald traject van enkele maanden. In een  kennismakingsgesprek worden doelen geformuleerd waar in het traject concreet aan wordt gewerkt. In een maatwerk offerte geef ik aan hoe ik ga bijdragen om de voorliggende doelen te bereiken. Afhankelijk van de doelen en de daarmee gepaard gaande tijdsinvestering komt daar een tarief uit. Hierbij maken mijn relaties vaak gebruik van de Voucherregeling Fryslan, dat is een subsidieregeling die tot 50% van de kosten vergoedt van de externe partij. Hiermee zijn jouw daadwerkelijke, netto kosten, fors lager.

Abonnement

Weet je nu al dat je langdurige bijdrage van mijn kant wilt, dan is het verstandig om een abonnement af te sluiten. Dit zorgt voor wederzijds commitment en weten waar je aan toe bent qua kosten. Vanuit het bespreken van jouw plannen en uitdagingen komen we samen tot de acties die nodig zijn om jouw doelen te bereiken. Een abonnement heeft een minimale looptijd van 12 maanden. Dit kan met bedragen vanaf EUR 275,00 per maand (excl. BTW) tot een veelvoud daarvan, al dan niet in combinatie met een succes fee voor het tot stand laten komen van financieringen. Het tarief hangt grotendeels af van de omvang van het bedrijf en jouw wensen van wat er binnen het abonnement valt qua werkzaamheden. In het abonnement zit een check op de juridische structuur en bijbehorende stukken, jaarcijfers c.q. winstgevendheid van het bedrijf, meerdere één op één gesprekken om de doelen te bereiken.

Vaste prijzen/succesfee
Bij financieringstrajecten werk ik met vooraf vastgestelde tarieven. Indien u liever niet vastzit aan een bedrag maar de vergoeding afhankelijk wilt laten zijn van het daadwerkelijk tot stand komen van de benodigde financiering, kunnen we een succesfee overeenkomen.

Uurtarief
Indien de samenwerking wordt aangegaan op basis van een uurtarief, bedraagt deze EUR 150,00 (excl. BTW).

Vrijblijvend oriënterend gesprek
Samenwerking begint altijd met een vrijblijvend oriënterend gesprek waarin we onderzoeken of ik u van dienst kan zijn.

MAAK EEN AFSPRAAK