10 april 2018

Strategisch advies

Waar stuur jij op?

´Gisteren kunnen we niet meer veranderen, op vandaag en morgen hebben we wel invloed´

Strategisch advies is niets meer of minder dan werken vanuit een vooropgezet plan dat continuïteit voor de lange termijn beoogd. Maar u zit nu met uw probleem of uitdaging en denkt: hoe moet ik daar nu mee verder?  Strategisch advies vanuit Frame.frl begint met een heldere analyse hoe uw bedrijf er nu voor staat, gecombineerd met de vraag waar u naar toe wilt. Hieronder valt een check op de juridische stukken, de jaarcijfers en de tussentijdse cijfers. De belangrijke vervolgstap is: wat is er nodig om uw doelen te bereiken en te voorkomen dat de uitdaging van nu een probleem van de toekomst wordt?

Mogelijke vraagstukken

  • Ik werk hard en er is omzet, het rendement blijft achter. Hoe kan dat? – Heldere analyse wat goed gaat en wat beter kan
  • Het bedrijf groeit als kool, hoe kan het dat ik dan geld te kort kom? – Het liquiditeitsissue aanpakken
  • Wat zijn de kritische succesfactoren? – Het businessmodel tegen het licht houden
  • Ik ervaar eigenlijk geen problemen, het gaat best goed, ik mis echter iemand om mee te sparren – Meedenken over de kansen en risico’s om het goede gevoel te behouden
  • Wordt er voldoende geld gegenereerd om de continuïteit op lange termijn te waarborgen? – Is het business model voldoende winstgevend, heeft u nu voldoende geld?
  • Wat is de missie van het bedrijf? – Het ‘waarom’ van de onderneming
  • Wat is de visie? – Het ‘hoe’ van de onderneming
  • Waar staat het bedrijf nu? – De analyse van de huidige situatie
  • Wat wilt u bereiken met uw bedrijf? – Benoeming van de concrete doelen
  • Welke investeringsvraagstukken spelen er (op termijn)? – Hoeveel geld is daarvoor nodig?

Het gaat erom dat uw onderneming gezond(er) de toekomst in gaat, waarbij het draait om die zaken die bewust, maar zeker ook onbewust, bij u spelen.

Balans & vooruitgang

In een vrijblijvend gesprek maak ik graag persoonlijk kennis met u om uw situatie te bespreken.

MAAK EEN AFSPRAAK