Proactief iets voorleggen aan de fiscus, waarom zou je dat in vredesnaam doen?

De belastingdienst wordt vaak als weinig servicegericht ervaren en ondernemers voelen zich vaak niet klantvriendelijk behandeld. Uit eigen ervaring weet ik dat dit beeld zeker niet altijd terecht is. De fiscus kan en wil echt wel communiceren op een persoonlijke manier, wel vragen ze dan om goed gedocumenteerd te worden, wat op zich geen onredelijk uitgangspunt is, lijkt mij.

Wanneer heeft het sowieso zin om proactief contact met de fiscus op te nemen?

Bij overnames waarbij een medewerker gaat participeren in het bedrijf en/of als er een familieband tussen de verkoper en koper is, adviseer ik altijd om afstemming met de fiscus te zoeken. Dit is overigens niet wettelijk verplicht. De reden om het wel te doen, is heel eenvoudig. Indien je de waarde van de overname niet met de fiscus afstemt en de overname dus gewoon doet, dan bestaat de kans dat de fiscus vervolgens naderhand uitgaat van een hogere waarde/prijs van het bedrijf dan de hoogte van de overnamedeal. De fiscus kan dan het verschil  als een looncomponent dan wel als een schenking zien. Over beide dient (fors) te worden afgerekend. Deze mogelijke verrassing kun je voorkomen door voorafgaand aan de overname, de waarde van het over te nemen bedrijf af te stemmen met de fiscus.

Gemiddeld genomen gaat de fiscus uit van een hoge waarde van bedrijven, waarbij de markt in de overnamepraktijk bedrijven voor een lagere waarde worden overgenomen. Er staan niet altijd 10 kopers in de rij om het bedrijf over te nemen, waardoor er regelmatig een lagere overnamesom overeengekomen wordt tussen verkoper en koper dan wat de fiscus in eerste instantie verwacht.

Nu kun je beargumenteren dat de fiscus ook voorafgaande aan de overname uit kan gaan van een (te) hoge waarde. Dat klopt, maar vooraf kun je in overleg uitleggen hoe je tot de uitgangspunten bent gekomen en heb je de mogelijkheid om hierover ‘in onderhandeling’ te gaan. En nogmaals: vanuit mijn eigen ervaring is er dan echt wel met de fiscus te praten.

Elke bedrijfsovername wordt door de fiscus geconstateerd; simpelweg omdat het in de fiscale aangiften naar voren komt. De kans dat de fiscus dan gaat kijken, is dus zeker aanwezig.

Afstemming zoeken met de fiscus kan dus zeker zin hebben en (heel) veel belastingheffing schelen (!). Minder belasting betalen, wie wil dat nu niet?

Wil je weten wat in jouw situatie van toepassing is, neem dan contact met me op.

Nathan Lootsma RAB

Frame.frl BV

Nathan@frame.frl

06 309 27 609